2011-01-28

Turda - Lapidariul - imagini din anul 2009Video pe Google5s: 1, 2, 3,

- Imagini vechi  - video pe Youtube
Lapidariul - linkuri si informatii
Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu - linkuri si informatii

Publicat pe Google5s
Vezi Turda - Strazi
Vezi Turda - Istorie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu