2011-04-29

Turda - Piata 1 Decembrie 1918, spatiu verde - natura- Spatiu verde  Google6  - 2016:I.L.T.  -  A.M.C. - 2017: I.L.T. - A.M.C.
De la Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - Spatiu verde

De la Turda - Piata 1 Decembrie 1918 - Spatiu verde2018.05.24
Arborele pagodelor (Ginkgo biloba)  -  Google13 - A.M.C.
2016.10.10
 - Bujori (Paeonia) -  Google13 - I.L.T .  -  A.M.C.  - in fata la Big

2017.05.27
Bunghisor american - (Erigeron annuus p) - Picasa13,div - A.M.C.
2016.05.16
Buzdugan de apă (Sparganium erectum L.)  -  Google13 -  I.L.T. -  A.M.C.
 Stânjenel  (Iris)  -  Google13  -   I.L.T . - A.M.C.  - 
      Stanjenel de balta (Iris pseudacorus)2017.05.19
Ceapă (Allium)  -  Picasa13  -  I.L.T.  -  A.M.C

2018.10.19
Ceratosigma  (Ceratostigma plumbaginoides) -  Google6 - A.M.C.2017.03.20
 - Cimisir - (Buxus sempervivens)  -  Picasa13 -  I.L.T. - A.M.C.
2018.04.17
-  Ciocul berzei (Geranium Lucidum) - Google14 - A.M.C.
2016.10.10
Cires japonez (Prunus surrulata )  -  Google13 -  I.L.T. - A.M.C. - copac
2017.06.10
Cires pendul - (Prunus Avium "Pendulla")  - Google13  - I.L.T. - A.M.C.

2017.06.10
Cires pendul - (Prunus Avium "Pendulla")  - Google13  - I.L.T. - A.M.C. -  in zona Monumentului Martirilor2017.04.12
Ciucușoară (Alyssum)  -  Google13 - I.L.T. - A.M.C. - galbena si alba 
2018.04.17
Ciucușoară (Alyssum)  -  Google13 - I.L.T. - A.M.C. - galbena si alba 
2017.05.16
Coada racului (Potentilla Fructicosa Limelight) - Google13 - A.M.C.
2016.12.05
Conifere  -  Google13 -  I.L.T. -  A.M.C.
2017.04.09
-  Corcodus ornamental rosu (Prunus cerasifera Nigra)   -  Google13  - I.L.T. - A.M.C
2017.05.16
Cotoneaster (Cotoneaster ....)  -  Google13 -  I.L.T. -  A.M.C.

2016.10.27
 - Dracila (berberis vulgaris) - album
2017.05.27
Gusa porumbelului Google13 -  I.L.T. - A.M.C.
2017.05.27
Gutui (Cydonia oblonga) - Google13 -  - A.M.C.

2017.05.10
Heuchera sanguinea (Coralbells) - Google13 - A.M.C. 
 foto pe Google12017.05.10
Garofițe  (Dhiantus)  -  Google13 - I.L.T. -  A.M.C.
2016.11.18
 -  Gaultheria, Pernettya (Gaultheria spp)  -  Picasa13 -  I.L.T. -  A.M.C.
2017.07.04
Iarba mare (Inula helenium) - Google13 A.M.C.
2017.04.12
-  Lalele (Tulipa)  -  Picasa13 - I.L.T. A.M.C.
2016.10.10
 - Lavandă ( Lavandula) - Picasa13 -  I.L.T.  -  A.M.C.
2016.04.10
 - Lâna caprelor (Cerastium tomentosum) - Picasa13 - A.M.C
2016.09.30
 - Liliac indian (Crape myrtle)  -  Google14  - I.L.T. -  A.M.C.

2018.04.17
Magnolii  -  Google13 - I.L.T. - A.M.C.

2016.09.30
Magnolia grandiflora -  Google13  -   I.L.T. -  A.M.C.
2017.05.27
Mac  (Papaver) - Google13 -  I.L.T.  -  A.M.C.
2016.09.10
 Măr ornamental - (Malus spp) - Google13 - I.L.T. A.M.C 

2017.07.04
Mărăcini - Google13 - I.L.T. - A.M.C.

2018.04.17
Mătasea broaștei ( Spirogyra)  -  Google13 - A.M.C.2016.10.10
 - Nandina, bambus sfânt (Nandina domestica) - Google13  - I.L.T. -  A.M.C.

2017.05.27
Papadii - (Taraxacum officinale)  -  Google13  -  I.L.T  -  A.M.C

2017.05.16
Photinia fraseri  -  Picasa13  - I.L.T. - A.M.C.
Ploaia de aur - Forsythia suspensa  -  Picasa13  - I.L.T.  - A.M.C
2017.08.02
Saschiul - (Vinca Minoris)  -  Google13 - I.L.T. - A.M.C.

2017.04.12
Salciie, Rachita- (Salix)  -  Picasa13  - I.L.T. - A.M.C.

2016.09.10
Sedum, iarba grasă - (Sedum)  -  Google13 -  I.L.T . - A.M.C.
2017.07.04
Scumpia (Cotinus coggyria) - Google13, div. - A.M.C.
 info: arbust 2017.03.17

2017.05.10
Urda vacii (Lepidium draba) - Google13 -  I.L.T. - A.M.C
- zona parc2017.06.10
Vișin (Prunus cerasus)  -  Google13 - A.M.C. - zona BIG

2017.05.27
Zmeur (Rubus idaeus) - Google13 -  I.L.T. -  A.M.C.

2017.09.26
- neidentificata

2018.04.17
- neidentificata la umbra gutuiului

2018.04.17
- Neidentificata - album pe Google14
2018.09.22
 Neidentificata - album pe Google3


Imagini Google Maps, Street View din anii: 20122014

Foto pe: - Google6  - 2016:I.L.T.  -  A.M.C. - 2017: I.L.T. - A.M.C.
Natura
Flori - informatii
Piata 1 Decembrie 1918 - linkuri
Vezi Turda - Parcuri
Vezi Turda - Piete