2011-01-27

Cronologia istorica a Turzii

Info:  Wikipedia

Istoria antică
Comuna Primitivă - Există numeroase urme arheologice vechi de cca. 60.000 de ani descoperite în zona Turda în cele 29 de peșteri din Cheile Turzii, Cheile Turului, între satele Tureni, Copăceni, Bădeni, Aiton, Moldovenești, Mihai Viteazul, zona Durgău lângă lacul nr.1 ("Carolina") etc;
100-170 - Ptolemeu numește așezarea din Dacia "Potaissa" în lucrarea sa "Geografia";
108 - Localitatea Potaissa, apare menționată pe miliarul de la Aiton. Potaissa este reședința Legiunii a V-a Macedonica.
193 - Potaissa devine "municipium" apoi "colonia";
271 - Retragerea administrației romane în timpul lui Aurelian.
Datorită prezenței sării, Potaissa cunoaște o dezvoltare și după abandonarea Daciei de către romani fiind descoperite numeroase urme ale unui cartier mesteșugăresc pe Dealul Zânelor.

Istoria feudală
Secolele IX-X - Ardealul era divizat teritorial în 3 formațiuni statale, numite voievodatele lui Gelu, Glad și Menumorut. Turda a aparținut voievodatului lui Gelu.
Secolele X-XII - Are loc procesul de colonizare treptată a Transilvaniei. Voievodatul Gelu este cucerit de unguri în jurul anului 900.
1202-1203 - Turda și exploatarea sării din zonă sunt atestate documentar.
1271 - Prima atestare documentară a Salinei de la Turda.
1279 - Turda devine comitat, unul din cele 7 comitate din Transilvania.
1288 - La Turda are loc cea dintâi adunare a nobililor transilvăneni.
1311-1340 - Se construiește Biserica Reformată din Turda Nouă .
1350-1400 - Se construiește Biserica Reformată din Turda Veche.
1366 - Ludovic I al Ungariei emite Decretul de la Turda.
Sec. XV - Se construiește clădirea actualului Muzeu de Istorie , fost  palat voievodal.
1428 - A fost proclamat „Unio Trium Natiorum”, document reinnoit la 1506 care nega drepturile românilor din Transilvania
1437 - Populația nemulțumită din zona Turzii participă la răscoala de la Bobâlna.
1437 - In 16 septembrie, Fraterna Unio din 1437 ia măsuri pentru înfrângerea răscoalei. Documentul incheiat la Căpâlna, este ratificat în 1438 la Turda.
1458-1504 - Se construiește Biserica Romano-Catolică din Turda.
1514 - Albert in fruntea unui grup de lucrători de la Salinele din Turda participă la războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja.
1568 - Dieta de la Turda proclamă pentru prima dată in Europa libertatea religioasă a patru culte.(nu si cel ortodox si mozaic)
1601 - La 9 august, este ucis (vezi Mormântul lui Mihai Viteazul ) lângă Turda, la 43 de ani, Mihai Viteazul, cel dintâi unificator al celor trei Principate Românești.
1613-1629 - Turda cunoaște o mare dezvoltare prin măsurile luate de Gabriel Bethlen.
1644 - Gh.Racoczi conduce armata din Turda la Războiul de 30 de ani.
1711-1712 - Balica Nechita din Petrești participă la răscoala antihasburgică având bastionul de luptă în Cheile Turzii.
1781 - Edictul de toleranță iozefin a acordat libertate religioasă ortodocșilor și protestanților
1782 - Edictul de toleranță iozefin a acordat libertate religioasă mozaicilor
1783 - Impăratul Iosif al II-lea a înființat la Sibiu o episcopie greco-ortodoxă, Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului din prezent.
1782-1784 - S-a înființat prima școală în limba romană.(Istorie și actualitate (1700-2011), scris de Pr.Dr. Florin-Vladimir Gheorghiu, Cap.VI)
1784 - Lucrătorii de la Salina Turda, participă la Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan.

Istoria modernă
1810 - In "Biserica Dintre Români" din Turda, Vasile Moga este ales primul episcop român al Bisericii Ortodoxe.(vezi Mitropolia Ardealului).
1828 - Se naște Dr.Ioan Rațiu
1839 - Este sfințită Biserica Rățeștilor, Greco-catolică, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din Turda Veche. Biserica este ctitorie a Canon Prepoz. capit. Basiliu Rațiu și a familiei Rațiu.
1844 - Dr. Hanko J. amenajează Băile sărate.
1847 - În "Biserica Dintre Români" din Turda, Andrei Șaguna este ales episcop al Bisericii Ortodoxe.
1848 - Turda devine centrul reacțiunii nobiliare. Lupta revoluționarilor este condusă de Avram Iancu, Ioan Ciurileanu, frații Ioan Rațiu (viitorul memorandist) și Partenie Rațiu, verii lor Ioan Rațiu "Tribunul" și Nicolae Mureșan, viitor martir alături de Alexandru Arpadi. Participă la revoluție și Simion Balint din Copăceni, prefect în legiunile lui Avram Iancu. Dr.Ioan Rațiu participă la luptele de la Bucium.
1863 - Este înființată școala din Turda Nouă.
1865 - Are loc la Turda o consfătuire condusă de S.Șuluțiu si Gh.Barițiu împotriva unirii Transilvaniei cu Ungaria 1848.
1869 - În Turda are loc o mare consfătuire împotriva pactului dualist.
1870 - Se înființează școala din Oprișani.
1876 - Se înființează prima școală confesională românească din Turda Veche. Fondurile necesare construcției acesteia au fost asigurate de către Prepozitul Basiliu Rațiu (Vasile Rațiu).
1877-1878 - Au loc acțiuni de solidarizare cu lupta pentru independență.
1880-1892 - Are loc o intensă activitate politică națională condusă de Dr.Ioan Rațiu, militant memorandist.
1880 - Se construiește fabrica de bere.
1883 - Se organizează "Societatea Meseriașilor".
1883 - Se înființează "Banca Arieșană".
1898-1906 - Se înființează "Școala de Agricultură".
1902 - Moare omul politic Ioan Rațiu.
1904-1905 - Se organizează Sindicatul tăbăcarilor și cel al constructorilor.
1907 - Se naște sculptorul Étienne Hajdú , emigrat la Paris în 1927.
1908-1909 - Se construiește clădirea actualului  Colegiu National  "Mihai Viteazul".
1911 - Se înființează intreprinderea chimică "Solvay".
1913-1914 - Se construiește Fabrica de ciment, cărămizi etc.
1917 - Se introduce gazul metan; populația ajunge la 17.000 de locuitori.
1918 - Turda devine resedinta judetului Turda
1918 - La 24 noiembrie, are loc în clădirea fostului hotel Elisabeta, adunarea celor 130 de comune din jud. Turda care alege 500 de delegați pentru adunarea de la 1 dec.1918.
1921 - Ia ființă Fabrica de Sticlă Turda.
1923 - Se ridică Troița de lemn în memoria lui Mihai Viteazul.
1930 - Se ridică statuia lui dr.Ioan Rațiu, operă a sculptorului Cornel Medrea.
1934-1945 - Apare revista "Ogorul Școlii".
1934 - Se desfășoară la Turda "Congresul Învătătorilor".
1935-1938 - Se construiește Catedrala Ortodoxă.
1940 - Au loc proteste împotriva Dictatului de la Viena.

Istoria contemporană
1944 - Intre 2 septembrie si 4 octombrie, se desfașoară lupte pentru eliberarea Turzii, duse de batalionul fix Arieș, Armata a IV-a Română împreună cu Armata a II-a Munte și Corpul 35 din Armata a 27-a sovietică.
1949 - Intră în funcțiune Fabrica de produse refractare „9 Mai”.
1950-1960 - Se înființează „Intreprinderea de Prefabricate”.
1976 - Se înalță grupul statuar Horea, Cloșca și Crișan.
1977 - La 9 mai se ridică Obeliscul închinat lui Mihai Viteazul, opera sculptorilor Marius Butunoiu și Vasile Bati.
1989 - Au loc acțiuni revoluționare la Turda.
1993 - La 6 iunie, are loc dezvelirea monumentului copie după Miliarul de la Aiton, prima atestare epigrafică a Potaissei.
1998 - La 25 octombrie, este dezvelită statuia eroului revoluționar Avram Iancu.
(Nota personala: -.La crearea acestei pagini pe Wiki,  mi-am adus  contributia. in mare parte. - 2013.02.23)
Vezi Istorie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu