2011-01-16

Turda - Str. Narciseloralbum pe 4Google


2017.04.22
Conifere - 13Google, 16Google, 17Google -  I.L.T. 12,  - A.M.C. - Pag: 525,  1341
2022.05.21
Mac (Papaver) - 13Google, 17Google  -  I.L.T.  -  A.M.C. - Pag:  467468,  4692022.05.12
Rechie (Reseda lutea L.) -  Google14 - A.M.C.


De pe net:
- Strada reabilitata in aprilie 2020 - Facebook, Matei Cristian


- Lucrari de reabilitare a Str. Narciselor si Lotus, terminate in iulie 2020, Facebook, Matei Cristian, 2022 Facebook
Google Maps Street View 2014vedere de pe Google Maps, Street,View, in anii: 2012 - 2014

Publicat pe: 4Google,  Facebook: I.L.T.  -  A.M.C.
Vezi Turda - Strazi
Vezi Turda - Oprisani


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu