2011-01-07

Turda - Str. Valea RacoșeiCartier Poiana - din anul 1968 - (info.Wikipedia)


album pe2Google


2017.08.24
Troite  -   I.L.TA.M.C.Din Natura

 
 - Natura vie - album

 - Natura - album
Imagini Google Maps, Street View  - din anul 2014

Foto pe: 2Google,  Facebook: I.L.T. - A.M.C.
Vezi Turda - Strazi


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu