2011-01-02

Turda - Teritoriu Administrativ - autor Florin Coman

Vezi articolul original, scris si publicat de Florin Coman  pe blogurile   Florentis si  CUA
Vezi Turda - Strazi

....."Am identificat în prezent pe lângă intravilanul propriu-zis al municipiului Turda alte treisprezece trupuri de hotar cuprinse în intravilan, și anume, de la vest la est:
- Mormântul lui Mihai Viteazu (cuprinde pepiniera Ocolului Silvic Turda, parcul de la mormântul lui Mihai Viteazu și Mănăstirea Mihai Vodă);
- fostele ferme Avicola;
- fosta fermă de vaci (Agrocom);
- fost CAP Unirea (Str Vulturului din  Str. Sf. Ioan)
- Sfântu Ion I (fost Hotar Buha, acum Str. Ghindei);
- fost CAP Poiana (Str. Plaiului);
- Sfântu Ion II (hotarul Sfântu Ion propriu-zis – acum Aleea Pietroasa);
- Hărcana (Acum Str. Hărcana, fost hotar Hărcana Piatra Fantanele sau Hotar Piatra Hărcana);
- Complex Solaris Shopping Center
- trup propus pentru depozit deșeuri menajere (nordul Grădinii Porgolab);
- fostele Sere (pe teritoriul cărora se întinde acum parţial Parcul Industrial REIF);
- Petrilaca (partea nordică dinspre Hotar Cânepiști, acum Str. Valea Florilor, la est de calea ferată);
- Petrilaca (partea sudică dinspre Câmpia Turzii, acum Str. Petrilaca, la vest de calea ferată).
Pe lângă aceste trupuri de hotar incluse în intravilan, există și câteva hotare incluse în extravilanul municipiului Turda și anume:
- Acăţari (în preajma podului peste Valea Sărată a drumului DC 69, care pleacă din prelungire la  Str. Frăgăriște spre nord-est, cu imobile înregistrate recent).
- Căprești (găsit și sub denumirea de Cămăraș, situat la poalele Dealului Cămărașului pe sectorul dinspre izvoare al pârâului Fâneaţa Vacilor);
- Cânepiști (pe Valea Florilor, având și halta CFR, la nord de Petrilaca);
- Ciocănești (pe drumul DJ 161B spre Ploscoș la capătul dinspre nord-vest al teritoriului administrativ);
- Ciurgău (partea de nord-vest, de-a lungul DJ 161B spre Ploscoș, între Ştirbești și Ciocănești);
- Crăciunești (la limita administrativă de nord-est, în continuarea DC 69, pe izvoarele pârâului Crăciunului, primul afluent semnificativ pe stânga al pârâului Valea Sărată);
- Fâneţele Turdenilor (areale cu exploatări agricole la limita administrativă de est, dincolo de Petrilaca, sub Vârful Ordingheșu Mare);
- Mărăcineni (la nord de Hărcana, pe ultimul afluent semnificativ de dreapta al pârâului Valea Florilor, la est de Vârful Porţile de Fier);
- Pârâul Porcilor (denumit și Valea Porcilor, situat pe izvoarele pârâului omonim, la nord de Sfântu Ion, cu acces dinspre Strada Vulturului);
- Pichel (în continuarea DC 69, după ce trecem podul peste pârâul Valea Sărată și apoi urcăm pe lângă Vârful Porţile de Fier, în continuare în direcţia Ploscoș, la sud-vest de Portești);
- Portești (la nord-vest de Cânepiști, în direcţia Crăciunești, pe un mic afluent de dreapta al pârâului Valea Florilor);
- Rujești (pe pârâul Valea Caldă Mică, la vest de bifurcaţia de lângă Acumularea Beclean, cu acces dinspre Str. Iazurilor și apoi drum de exploatare agricolă);
- Ştirbești (în vecinătatea drumului DJ 161B, la nord de Vârful Hangaș, pe izvoarele Văii Durgăului);
- Valea Caldă Mare (la nord-vest de Acumularea Fâneaţa Vacilor I, situată în apropierea confluenţei pâraielor Rugul și Valea Caldă Mare);
- Valea Caldă Mică (aproape de izvoarele pârâului Valea Sărată, lângă confluenţa pâraielor Crăciunului și Valea Sărată);
- Valea Lungă Mică (de pe DJ 161B, continuând după Ciurgău spre Ploscoș, de lângă Vârful Rotund, întâlnim o înșeuare, apoi coborâm de-a lungul Gropii Lungi spre pârâul Valea Sărată);
- Valea Sărată (la nord de confluenţa pârâielor Valea Sărată și Valea Durgăului, dincolo de o linie de salcâmi, la nord-vest de podul pe care drumul DC 69 traversează pârâul Valea Sărată).

Reteaua hidrografică de pe cuprinsul teritoriului administrativ al municipiului Turda, afluienti ai raului Aries:
afluienti de stanga.
- Pârâul Pordei
- Pârâul Sândului
- Valea Racilor:    s.Fâneaţa Vacilor - d.Valea Caldă Mare: d. Valea Caldă Mică, Rugul
- Paraul Aluniș (numit si Paraul Mic Sarat)
- Valea Sărată:    s.Crăciunului - d.Valea Lungă Mică, Valea Lungă, Valea Durgăului
- Valea Florilor

afluienti de dreapta
 - Racoșa
- Valea Trăznită"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu