2011-04-13

Turda - Piata Republicii in anul 2010


album pe 5Google

Imagini Google Maps, Street View din anii 2012, 2014


Publicat pe: 5Google
Vezi Piata Republicii
Vezi  Turda - piete

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu