2011-11-15

Acumularea Fâneaţa Vacilor

- cca 6 m adancime la 29.04.2013 - Zona numita "Râtul Vițeilor""Acumulare este amplasată pe pârâul Fâneaţa Vacilor, afluent de stânga al pârâului Racilor, la cca. 2 km amonte de municipiul Turda, județ Cluj, având rol de apărarea împotriva inundaţiilor şi piscicol.
Date tehnice:
Clasa a II-a de importanţă
Categoria de importanţă C - categorie de importanţă normală
Volum max. la asigurare 0,1% = 6,27 mil. mc
Suprafaţa bazinului hidrografic controlat = 65,9 kmp
Hmax = 18,2 m
Lungimea la coronament = 346 m
Lăţime coronament = 4 m
Tip baraj: baraj frontal din pământ, este un baraj de greutate, cu structură omogenă.
sursa info. Administratia Nationala "Apele Romane" - Sistem Hidrotehnic Aries Turda

" Barajul este amplasat pe Valea Faneata Vacilor, in amonte de Turda. Mai exista o acumulare mai mica in amonte, cu aceeasi denumire, la confluienta Vaii Faneata Vacilor cu Valea Calda Mare, de interes piscicol..
Acumularea Faneata Vacilor a fost pusa in functiune in 1983 si se incadreaza in clasa II-a de importanta. A fost construita pentru a apara de inundatii (provocate de undele de viitura din bazinul Vaii Faneata Vacilor) municipiul Turda si de a asigura realizarea unui nivel de interes piscicol.....
Barajul...Caracteristicile sale constructive sunt: inaltimea maxima de 18,2m, lungimea coronamentului 4 m......
Turnul de manevra, construit din beton armat avand o inaltime de 20,7m...Accesul se face pe o pasarela, care face legatura intre coronamentul barajului si turnul de manevra. Pasarela are o lungime de 48 de m......."
- informatii extrase din Lucrarea de Diploma a absolventului Florin Coman in cadrul Universitatii "Babes-Bolyai"  in anul 2005.

- Aerul si apa componente ale mediului  - Amenajarile hidrotehnice din bazinul Vaii Racilor conferinta 2010 - pag.5


De pe net:

 - Foto. de pe Facebook -

- Foto de pe Facebook - Autor Daniel Borbe  - 24.09.2014

- Foto de pe Facebook - autor Daniel Borbe 24.09.2014

-  Raul "Valea calda Mare" - Wikipedia

- Valea Calda din Turda - sursa. Facebook. R.C.  

Str. Iazurilor
Vezi Turda - Ape si Poduri

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu