2012-05-07

Turda - Calea Victoriei in anul 2012album pe 3Google


2012.04.14
- Fotografii realizate de Paul Zamfira - Google1+


Foto pe: 3Google
Calea Victoriei - linkuri
Vezi Turda Strazi
Vezi Turda Oprisani

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu