2011-04-13

Turda - Piata Republicii, Nr.54 - Biserica Romano-Catolica, interiorBiserica Romano-Catolica - linkuri

Imagini din anul 2021, publicate pe Google16, Facebook A.M.C

album pe Google16

Imagini vechi publicate pe : Google5,   Facebook: I.L.T. - A.M.C

album pe Google5


Foto pe: Google5, Google16,  Facebook: I.L.T. - A.M.C
Vezi Turda - Istorie
Vezi: Piata Republicii 
Vezi Turda - Piete
Vezi Turda - Biserici si cimitire

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu