2011-01-22

Hotarele TurziiNota personala:
O initiativa si o munca pe masura unui rezultat exceptional avand ca scop cunoasterea localitatii noastre. Autorului seriei de documentatii privind Hotarele Turzii Florin Coman , Bloguri: Florentis  si Cu pluta pe Aries. Felicitari autorului!

google com. maps - Hotarele Turzii - harta interactiva,  editata  de A.M.Catalina  pe baza informatiilor (coordonate si fotografii) preluate de pe blogul Florentis (autor F. Coman)


- Turda - Teritoriu Administrativ
   sursa: bloguri  FlorentisCu Pluta pe Aries,

"Teritoriile administrative cu care se învecinează municipiul Turda sunt:
- la nord – comunele Aiton și Ploscoș;
- la est – comuna Viișoara și municipiul Câmpia Turzii;
- la sud – comuna Călărași;
- la vest – comunele Mihai Viteazu, Săndulești și Tureni."
- Hotar cunoscut din vechime cu numele de "Hodai", denumire locala data micilor asezari amplasate in apropierea mosiilor  ce trrebuiau lucrate  - info Trup1
Publicat pe: Google1, Google1+,  Facebook,: I.L.T. - A.M.C.
-  Google ro - din satelit
Google.com
-  Google com. maps - Hotarele Turzii  - cu tabel de date , pt. fotografii clik pe numele hotarului din lista

- Pagina de incheiere, autor Florin Coman - Google Maps
    - Florentis blogCu Pluta pe Aries, Facebook:  I.L.T. - A.M.C.
      republicata pe Google1+,  Facebook. I.L.T. - A.M.C.


2017
- 1 - Hotar Acatari -
Foto si info in copie pe:  Google12,  Facebook: I.L.T.

 sursa Florin Coman, Florentis,  blog"Cu pluta pe Aries" -
"Este format dintr-o singură gospodărie permanentă, aşezat şi urmele altor vechi gospodării, situat la nord de pârâul Valea Sărată, pe prelungirile sudice ale Dealului Porţile de Fier. După datele noastre, aici locuiesc permanent doar 2 locuitori, probabil nefiind consemnaţi oficial cu aceasta adresă.
La Acăţari se poate ajunge dinspre municipiul Turda, urmând drumul comunal DC 69 în direcţia Adămeşti / Ploscoş, de la limita intravilanului municipiului Turda – cartierul Băile Sărate (zona de contact a Aleei Durgăului cu Aleea Alexandru Borza) încă 2,1 km. Drumul de acces e parţial pavat cu piatră, pe alocuri cu denivelări medii şi traversează cursul Văii Sărate în sectorul ei median.
Poziţia GPS a hotarului Acăţari este: 46.596269 ° latitudine nordică, 23.818947 ° longitudine estică (46°35'46.6"N, 23°49'08.2"E)...."


- Harta de pe Google.ro

- 2 - Trupurile de intravilan Avicola şi Agrocom 
publicat in copie de pe net  pe Google12,  Facebook, I.L.T.

- sursa info blog : Florentis"Cu pluta pe Aries" - autor Florin Coman, 2017
Adresa trupului Avicola este Turda, Str. Bogata nr. 2 (şi Str. Bogata nr. 2A)

Citat fragment info " ......În imediata apropiere a Trupului Avicola, în partea de nord-vest a acestuia, se află urmele unei vechi aşezări rurale ce datează din epoca romană – Lişca. Mai târziu, tot în această arie a existat şi satul Élecsfalva (Élecskutó), distrus de o năvălire a tătarilor în secolul al XIII-lea.
Puţin mai la vest, se află izvorul Lişca, aria de unde se formează Valea Odăii Beteag (fostul pârâul Lişca). În această arie a existat o mică aşezare medievală, pe moşia contelui Betegh care îşi avea reşedinţa în actualul oraş Câmpia Turzii, pentru ţăranii care se ocupau cu agricultura pe moşia acestuia. “Hodăile” (denumirea locală a hotarelor) de acest gen....."
- Alte info pe pagina blog Str. Lisca 
Hotar Avicola    - 46°31'38.5"N, 23°48'05.0"E
Hotar Agrocom - 46°31'27.5"N, 23°48'18.1"E

- Harta pe Google.ro- 3 - Trupul de intravilan Buha (Sfântu Ion I) -
Publicat pe: Google12, Facebook, I.L.TA.M.C.
Pagina pe Blog Postarat 

Postare preluata de pe blog Florentis  si Cu pluta pe Aries

"Buha este un teritoriu administrativ situat în intravilanul municipiului Turda, fiind cunoscute sub numele T8 (Trupul 8), sau Sfântu Ion I. În momentul de faţă, este înglobat în municipiul Turda sub denumirea Str. Ghindei.
Trupul Buha este situat pe malul stâng al pârâului Aluniş (Pârâul Mic Sărat), în amonte de vărsarea acestuia în râul Arieş, pe terasele de la nord de râul Arieş, sub Dealul Bogoi.

..Denumirea acestui trup de intravilan derivă din denumirea locală a bufniţei („buhă”), o pasăre care îşi găseşte sălaş în ariile împădurite din această zonă, noaptea putând fi auzită adeseori, de-a lungul luncii râului Arieş.
În imediata apropiere a Trupului Buha, în partea de est a acestuia, se află o atracţie turistică locală – cascada Gâtu Poienii, pe cursul râului Arieş, la contactul dramatic al apelor cu abruptul Dealul Viilor, părţi din masa acestuia fiind relocate datorită mecanismului de subsăpare exercitat de malul concav al râului Arieş, supus eroziunii, mai ales la ape mari....."
(46°34'04.0"N, 23°49'00.2E)

- Harta pe de pe Google.ro


4. Căpreşti (Cămăraş)
 postare preluata de pe blog Florentis  si Cu pluta pe Aries
Publicat pe Google12, Facebook: I.L.T., A.M.C.


Căpreşti (cunoscut şi sub denumirea Cămăraş)   – situat in extremitatatea nordică a cartierul Turda Nouă (Str. Iazurilor) încă 6,3 km. Drumul de acces e parţial pavat cu piatră (în partea dinspre municipiul Turda). ....Denumirea locului (Căpreşti) derivă probabil de la ocupaţia predominantă din trecut în această zonă creşterea caprinelor),  Denumirea alternativă a acestui hotar – Cămăraş –, provine de la un toponim local – Dealul Cămăraşu, aflat în estul hotarului....."
Hidrografia este formată din pârâul Fâneaţa Vacilor (tributar al râului Arieş) şi de mici afluenţi ai acestuia, cu caracter torenţial.
46°38'15.5"N, 23°47'44aps, .6"E

- Harta de pe Google.ro.

- 5. Cânepişti
 postare preluata de pe blog Florentis  si Cu pluta pe Aries
Publicat pe Google12, Facebook: I.L.T., A.M.C.
Cânepişti este un teritoriu administrativ pe Valea Florilor.
Cânepişti este singurul hotar din Turda conectat la transportul de persoane prin intermediul căii ferate, aici funcţionând o haltă, unde opresc trenurile regio care circulă pe segmentul Câmpia Turzii-Apahida, un număr de 15 trenuri pe zi oprind în această haltă. Nici măcar municipiul Turda nu mai are conexiune feroviară pentru transportul de persoane, decât strict industrială.
- Hidrografia este reprezentată de pârâul Valea Florilor, în care deversează pe ambele părţi afluenţi locali cu debit nesemnificativ. În unele incinte mai umede, de la confluenţa cu aceste pâraie laterale se pare că au funcţionat în trecut o serie de iazuri.
46°36'28.3"N, 23°50'49.1"E

- Harta de pe Google.ro - 6. Ciocăneşti
postare preluata de pe blog Florentis  si Cu pluta pe Aries
 Publicat pe Google12,  Facebook, I.L.T., A.M.C.
"Ciocăneşti este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, în zona de platou din nord-estul Dealului Rotund, în apropierea izvoarelor pârâului Valea Sărată....."
    Denumirea acestui hotar este legată probabil de modul exploatării agricole a acestui areal – cultivarea porumbului (arh. „ciocăneşti” / [ciocănişti]= porumbişti după ce s-a cules porumbul).
   Hidrografia este reprezentată de pârâul Valea Sărată, aici avându-şi izvoarele. De asemenea, primii doi mici afluenţi de dreapta ai Văii Sărate, străbat acest hotar Ciocăneşti. La confluenţa Văii Sărate cu primul afluent venit din dreapta ei, se află amplasat un mic lac, de tip iaz.Harta de pe Google Maps - adresa publicata pe Google
46°37'33.3"N, 23°47'52.4"E


7. Ciurgău
postare preluata de pe blog Florentis  si Cu pluta pe Aries
- publicat pe: Google12,  Facebook:  I.L.T -  A.M.C.
"Ciurgău este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, în sectorul median al DJ 161B (Turda-Ploscoş), la est de acesta, pe culmile sudice ale Dealului Vârfu Rotund.
Hotarul Ciurgău poate fi accesat dinspre municipiul Turda, din zona Durgău, de la intrarea nouă în Salina Turda, continuând pe DJ 161B (direcţia Ploscoş), încă 3,1 km. Din DJ 161B pornesc în lateral spre est legături, prin intermediul unor drumuri locale nepavate, spre alt hotar din vecinătate – Valea Lungă Mică........Denumirea acestui hotar este legată de prezenţa în acest loc a unui izvor cu jgheab, din care se putea bea apă (în limba română „ciurgău”, iar în limba maghiară „csurgó”)...."


- Harta de pe Google Maps, adresa publicata pe Google
  46°36'30.1"N, 23°46'59.9"E


- 8 - Craciunesti
  postare preluata de pe blog Florentis , Cu Pluta pe Aries
Publicat pe: Google12,  foto1+, Valea Craciunului, foto2+  La Cruce,  Facebook:  I.L.T. - A.M.C.

  "..Crăciuneşti este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, în perimetrul Văii Crăciunului şi în împrejurimile acesteia.
La Crăciuneşti se poate ajunge dinspre municipiul Turda, urmând drumul comunal DC 69 în direcţia Adămeşti / Ploscoş, de la limita intravilanului municipiului Turda – cartierul Băile Sărate (zona de contact a Aleei Durgăului cu Aleea Alexandru Borza) încă 5 km, iar apoi la stânga, pe un drum local, care coboară de-a lungul Văii Crăciunului. Drumul de acces e parţial pavat cu piatră, pe alocuri cu denivelări medii. Drumul comunal DC 69 leagă hotarul Crăciuneşti de comuna Ploscoş, ..."

-  Harta de pe Google Maps, publicat pe Google1
   46°36'53.7"N, 23°49'08.1"E


- 9. - Fanetele Turdenilor
postare preluata de pe blogurile:  Florentis si Cu pluta pe Aries
Publicat pe Google12, Facebook,: I.L.T. - A.M.C.
"Fâneţele Turdenilor este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, în perimetrul bazinului unui afluent pe stânga al Văii Florilor, afluent care izvorăşte de sub Dealul Ordingheşu Mare (456 m).
Fâneţele Turdenilor este conectat cu municipiul Turda, urmând drumul comunal DC 69A, care urcă de-a lungul pârâului Valea Florilor, dinspre cartierul Lut al oraşului Câmpia Turzii, traversând hotarul Petrilaca, în direcţia Cânepişti / Ploscoş, circa 5,2 km, iar apoi la dreapta, pe un drum local, care urcă de-a lungul unui afluent pe stânga al Văii Florilor, încă 1,5 km..."  - publicat  foto si articol complet pe Google1,Harta de pe Google Maps, publicat pe Google1
 - foto pe Google1
  46°36'12.5"N, 23°52'36.6"E
- 10 -  Hărcana
postare preluata de pe blogurile:  Florentis si Cu pluta pe Aries
Publicat pe Google12, Facebook. I.L.T. - A.M.C.
"....Hărcana este un teritoriu administrativ situat în intravilanul municipiului Turda, fiind cunoscute sub numele T10 (Trupul 10), cunoscut mai demult sub denumirea de hotarul Piatra Hărcana sau Hărcana Piatra Fântânele. În momentul de faţă, este înglobat în municipiul Turda sub denumirea Str. Hărcana.....Ca şi limite ale trupului de intravilan Hărcana, întâlnim spre nord hotarul Mărăcineni, spre est Trupurile 5 şi 6 (fostul hotar Petrilaca), spre sud municipiul Turda (cartierul Poiana), iar spre vest Trupul 9 (fostul hotar Sfântu Ion II) şi hotarul Pârâul Porcilor.
Denumirea acestui trup de intravilan derivă probabil din toponimia locală – există în partea de nord-est a acestui hotar vârful Piatra Hârcăni, aducând în discuţie existenţa unor vechi morminte descoperite aici („hârcă” = craniu dezhumat).
Din punct de vedere istoric, Hărcana are un loc important în istoria locală, cât şi cea naţională, mai ales pentru un eveniment de tristă amintire – Masacrul de la Hărcana....."

Harta de pe Google Maps, publicat pe Google1
 - foto pe Google1
   46°34'33.5"N, 23°50'30.9"E


- 11. Mărăcineni
postare preluata de pe blogurile:  Florentis si Cu pluta pe Aries
Situat pe un afluent de dreapta al pârâului Valea Florilor, pe un monoclin larg, la sud de Dealul Porţile de Fier.
Publicat in copie info pe Google12, Facebook. I.L.T. - A.M.C

Denumirea acestui hotar este legată probabil de vegetaţia prezentă în acest areal – pajişti secundare cu tufărişuri („mărăciniş” = desiş de arbuşti spinoşi – mur, păducel, măceş, porumbar, sorb).

- Harta de pe Google Maps, locatia publicat pe Google
46°36'08.4"N, 23°49'54.8"E


- 12 - Mormântul lui Mihai Viteazu
postare preluata de pe blogurile:  Florentis si Cu pluta pe Aries
"...În momentul de faţă, este înglobat în municipiul Turda sub denumirea Aleea Obeliscului.
 - publicat pe Google12, Facebook. I.L.T. - A.M.C

Hotar Mormântul lui Mihai Viteazu este format din trei subunităţi: Parcul care găzduieşte Obeliscul de pe mormântul unde este îngropat domnitorul Mihai Viteazu, Mânăstirea Mihai Vodă (întemeiată recent, în anul 2002), Pepiniera Mihai Viteazu. În acest moment, acest trup de intravilan găzduieşte două construcţii permanent populate: vechea gospodărie din incinta Pepinierei Mihai Viteazu, un corp de chilii şi o stăreţie a noii mănăstiri edificate în anul 2002.

O altă valore istorică a Trupului de intravilan Mormântul lui Mihai Viteazu este conferită de prezenţa în partea sudică a acestuia, pe un loc mai înalt se află urmele unei vechi aşezări rurale ce datează din epoca romană – Lişca. Mai târziu, tot în această arie a existat şi satul Élecsfalva (Élecskutó), distrus de o năvălire a tătarilor în secolul al XIII-lea. Spre est de acest sit istoric se află izvorul Lişca, aria de unde se formează Valea Odăii Beteag, aici existând o altă aşezare medievală, pe moşia contelui Betegh, care îşi avea reşedinţa în actualul oraş Câmpia Turzii, pentru ţăranii care se ocupau cu agricultura pe moşia acestuia...."

- Harta de pe Google Maps, publicat pe Google
 46°32'18.6"N 23°47'55.5"E


- 13. Pârâul Porcilor
- postare preluata de pe blogurile:  Florentis si Cu pluta pe Aries
- Publicat harta pe Google12,  Facebook: I.L.T., A.M.C.

"...Valoarea turistică a hotarului Pârâul Porcilor constă în găzduirea unui vestigiu istoric amplasat la limita sud-estică, nu departe de vărsarea Văii Porcilor în Valea Sărată – ruinele unei aşezări din perioada romană cunoscută sub denumirea "Fântâna Sf. Ioan"....
......Valea Porcilor, afluent al Văii Sărate. Valea Porcilor (denumită şi Pârâul Porcilor) primeşte câţiva afluenţi torenţiali ce vin din fruntea terasei superioare a luncii râului Arieş. În locurile cu apă freatică abudentă întâlnim două mici lacuri de tip iaz, de-a lungul Văii Porcilor, în sectorul central-vestic....."- Harta de pe Google Maps, adresa publicat pe Google- 14. Petrilaca (Petrilaca - Piatra Fântânele)
- informatii copiate de pe blogurile:  Florentis si Cu pluta pe Aries
Publicat pe Google12, Facebook I.L.T - A.M.C.
"...Din punct de vedere istoric, Petrilaca are un loc important în istoria locală, cât şi cea naţională, mai ales pentru un eveniment de tristă amintire – Masacrul de la Hărcana....pârâul Valea Florilor (Bogăţelu), care colectează o serie de pâraie şi torente locale, drenate de Valea Sărată, respectiv de râul Arieş. În nucleul sudic al teritoriului administrativ Petrilaca, pe cursul pârâului Valea Florilor există un mic iaz, în dreptul extremităţii nordice a carierei de lut....
....Toponimul Petrilaca derivă din numele propriu Petru...."
-Petrilaca, com Viisoara - Google11

- Harta de pe Google Maps, publicat pe Google- 15 - Pichel
- informatii copiate de pe blogurile:  Florentis si Cu pluta pe Aries
Publicat pe Google12, Facebook I.L.T - A.M.C.
- Dealul Portile de Fier - foto pe Google1
Semnificaţia numelui acestui hotar înseamnă este legată probabil de o descoperire arheologică a unor vase ceramice antice, cuvântul „pichel” însemnând „ulcior”...pârâu local care îşi are aici obârşia, apoi se îndreaptă spre nord-est, străbătând cătunul Porteşti, pentru ca apoi să se verse în Valea Florilor în amonte de halta Cânepişti.- Harta de pe Google Maps, publicata pe Google
  46°36'39.7"N, 23°49'45.9"E

- 16 - Poiana, Ferma (fostul C.A.P.) 
- informatii copiate de pe blogurile Florentis si Cu pluta pe Aries 
Publicat pe  Google12,   Facebook: I.L.T., A.M.C.
"...este înglobat în municipiul Turda sub denumirea Strada Plaiului...si cuprinde în acest moment 4 gospodării, plus halele fostului C.A.P. Poiana...
Hidrografia este formată din Valea Odăii Beteag, care curge pe la limita sudică a acestui hotar, în mare parte din această zonă fiind canalizată, dar şi dintr-o serie de lacuri de tip heleşteu apărute probabil în urma exploatărilor de balast din zonă, cavităţile fiind umplute în timp de apa provenită din precipitaţii.
Atracţia turistică a acestui hotar o reprezintă existenţa aici a unui lac de tip heleşteu, de interes piscicol, cunoscut sub numele Lacul Poiana, aflat în spatele actualei Ferme.
Obs. personala, de verificat exprimarea din fraza ce se refera la imprejurimile hotarului unde apare numele Hotarului Mormantul lui Mihai Viteazul ..(gresit)

- Harta de pe Google Maps,  adresa publicata pe Google
 46°32'38.9"N, 23°49'38.0"E
 - Imagine aeriana autor foto Zoltan Szucs pe Facebook si Google1


- 17. Porgolab (Grădina Porgolab)
Teritoriul administrativ (Grădina) Porgolab
informatii copiate de pe blogurile Florentis si Cu pluta pe Aries 
Publicat pe Google12,  Facebook: I.L.T., A.M.C.
- Cuprinde trupurile de intravilan:
          T7 (jumătatea de vest a fostelor Sere), - 46°33'27.5"N, 23°51'08.7"E
          T13 (trup propus anterior pentru depozit deşeuri menajere, acum Str. Luncii şi vecinătate Strada Câmpiei, cu 3 obiective economice, între care o fabrică de automotive – MMM Autoparts) şi Nova Shopping Park (fostul Centru Comercial Solaris, care cuprinde un punct de lucru al Metro Cash & Carry). - 46°33'37.6"N, 23°51'10.0"E
           Nova Shopping Park - 46°33'36.3"N, 23°50'46.7"E
Hidrografia este formată din pârâul Racoşa, care curge la limita sudică, la marginea fostelor Sere.
    Denumirea acestui teritoriu administrativ aminteşte de existenţa aici în trecut a unei foste moşii a familiei Porgolab, nume ce poate fi asociat cu ocupaţia (sau starea socială) a respectivului proprietar (rom. „pârcălab” / magh. „porkoláb” semnificând funcţia de administrator al unei aşezări / perceptor rural).

- Harta de pe Google Maps, adresa publicata pe Google
46°33'27.5"N, 23°51'08.7"E
 Imagine aeriana autor foto Zoltan Szucs pe Facebook si Google1

- 18. Porteşti
informatii copiate de pe blogurile Florentis si Cu pluta pe Aries 
Publicat pe Google12, foto morminte pe Google1,  Facebook: I.L.T., A.M.C.
Se afla la poalele dealului Portile de Fier (Toponimele indică prezenţa în aceste locuri a unor porţi de fier, în trecut.)
Hidrografia este reprezentată de pârâul Porteşti şi de un afluent stâng lateral (un vâlcel local). Paraul Porcesti este afluent pe stanga a Vaii Florilor

- Harta de pe Google Maps, publicata pe Google
46°36'49.8"N, 23°50'01.7"E- 19. Rujeşti
 informatii copiate de pe blogurile Florentis si Cu pluta pe Aries 
Publicat pe Google12,  Facebook: I.L.T., A.M.C.

Situat pe prelungirile nordice ale Dealului Rugului, pe interfluviul dintre pâraiele Rugul şi Valea Caldă Mică, la vest de lacul de acumulare Beclean.
Denumirea acestui hotar este legată de prezenţa în acest loc a unei vegetaţii specifice – stepă secundară cu arbuşti („rug” = măceş, vezi şi denumirea dealului local).
Din punct de vedere hidrografic, hotarul Rujeşti este drenat de Valea Caldă Mică (spre nord), respectiv pârâul Rugul (spre sud), ambele pâraie fiind afluenţi de dreapta ai pârâului Valea Caldă Mare. Spre est, în imediata apropiere, pe râul Valea Caldă Mare, au fost amenajate două lacuri de acumulare de tip iaz, cu rol de atenuare a undelor de viitură, dar utilizate şi în scop piscicol – Beclenel, Beclean. (obs. Vezi Wikipedia lacul Caprioarei...s.a.)
46°37'13.4"N, 23°45'11.6"E

- Harta pe Google Maps, publicata pe Google
46°37'13.4"N, 23°45'11.6"E- 20. Sfântu-Ion (Sfântu-Ion II)
 informatii copiate de pe blogurile Florentis si Cu pluta pe Aries 
Publicat pe Google12, Facebook: I.L.T., A.M.C.
In momentul de faţă, este înglobat în municipiul Turda sub denumirea Aleea Pietroasa.
Denumirea acestui trup de intravilan derivă din alte toponime locale, împrumutând de la acestea numele – drumul Sfântu Ion (drumul care face legătura între Băile Sărate şi Valea Sărată aproape de confluenţa acesteia cu Arieşul), pârâul Sfântu Ion (denumirea alternativă a cursului median şi inferior al pârâului Valea Sărata). Rădăcina cea mai veche a denumirilor locale Sân Ion / Sfântu(l)(-)Ion se pare ca este o veche basilică romanică care ar fi avut hramul Sfântului Ioan
Atracţie turistică locală – cascada Gâtu Poienii, la contactul spectaculos al apelor râului Arieş cu un strat geologic mai dur,
Hidrografia este reprezentată de râul Arieş, cu afluentul său de stânga, pârâul Valea Sărată (Pârâul Sărat Mare / Pârâul Sfântu Ion).

Harta pe Google Maps - publicata pe Google
46°34'10.1"N, 23°49'48.1"E


- 21. Ştirbeşti
- Informatii copiate de pe blogurile Florentis si Cu pluta pe Aries
Publicat pe Google12, Facebook: I.L.T. -  A.M.C.
Situat în extravilanul municipiului Turda, în sectorul sudic al DJ 161B (Turda-Ploscoş), de o parte şi de cealaltă a acestui drum de acces, pe culmile nordice ale Dealului Hangaş, în apropierea intrării noi în Salina Turda.
Denumirea acestui hotar este legată de o derivaţie a verbului „a ştirbi”, putând indica o veche descoperire arheologică a unor obiecte din ceramică datând din vechime.
Valoarea turistică a acestui hotar constă în prezenţa unei crame (La Salina), iar spre periferie a pensiunii Sarea-n bucate, care
Hidrografia este reprezentată de o serie de pârâie locale, toate având un regim de curgere temporară, fiind drenate spre vest şi sud de Fâneaţa Vacilor, iar spre est de Valea Durgăului. Pe ultimul afluent de dreapta al Văii Durgăului, există amenajate două mici incinte lacustre de tip iaz.- Harta Google Maps - publicata pe Google
46°35'38.9"N, 23°46'34.3"E


- 22. Techeş
- Informatii copiate de pe blogurile Florentis si Cu pluta pe Aries
Publicat pe Google12, Facebook I.L.T.  - A.M.C.
Hidrografia este formată din cursuri de apă artificiale, aici fiind prezente canale de irigaţie (şi aducţiuni subterane) care captau o parte din debitul Văii Odăii Beteag, dar şi din izvoarele de pe terasele Arieşului, în scop agricol.


- Harta Google Maps - publicata pe Google1
46°33'01.6"N, 23°50'19.5"E


- 23 - Unirea (Ferma Unirea), Fostul C.A.P. Unirea - 
-  Informatii copiate de pe blogurile Florentis si Cu Pluta pe Aries
Publicata pe Google12, foto C.A.P. Facebook: I.L.T., A.M.C.
Trupul de intravilan Ferma Unirea este situat la estul cartierului Băile Sărate al municipiului Turda, în apropierea izvorului Văii Porcilor.
Denumirea acestui trup de intravilan aminteşte de prezenţa în acest loc a unei foste cooperative agricole din vremea regimului comunist cunoscută sub numele de C.A.P. Unirea
Hidrografia este reprezentată de câţiva torenţi tributari ai Văii Porcilor.
- Harta Google Maps - publicata pe Google1
  46°34'44.7"N, 23°49'09.4"E
 - 24 - Valea Caldă Mare 
-  Informatii copiate de pe blogurile Florentis si Cu Pluta pe Aries
 Publicat pe Google12, foto din zona , FacebookL I.L.T., A.M.C.

Este amplasat  în valea pârâului Valea Caldă Mare, cel mai important afluent al pârâului Fâneaţa Vacilor.

Hotarul Valea Caldă Mare este format în acest moment din trei nuclee: - nucleul nordic, pe cursul mediu al pârâului Valea Caldă Mare, la nord de acumularea Tăul Ceanului;
- nucleul central, pe cursul inferior al pârâului Valea Caldă Mare, lângă acumularea Beclean;
- nucleul sudic, în zona confluenţei pârâului Valea Caldă Mare cu Fâneaţa Vacilor, lângă acumularea Fâneaţa Vacilor I.


- Harta Google Maps - publicata pe Google1
   46°38'14.9"N, 23°46'07.8"E- 25 - Valea Caldă Mică
- Informatii copiate de pe blogurile Florentis si Cu Pluta pe Aries
Publicat pe Google12,  foto. din zona,  Facebook I.L.T., A.M.C.
Denumirea acestui hotar este legată de prezenţa de amplasarea sa în valea pârâului Valea Caldă Mică, primul afluent pe dreapta al pârâului Valea Sărată.
hotarul Valea Caldă Mică este drenat de Valea Sărată şi primul său afluent pe dreapta – Valea Caldă Mică. Pe pârâul Valea Sărată, la 500 m de la izvoare, în locul unde drumul local de acces desprins din DJ 161B ajunge pe malul pârâului, a fost amenajat un lac de acumulare de tip iaz.


- Harta Google Mas - publicata pe Google1
  (46°37'15.8"N, 23°48'44.8"E).


- 26 - Valea Lungă Mică
Informatii copiate de pe Blogurile Florentis, si Cu Pluta pe Aries, autor Florin Coman
  Publicat pe Google12, foto in zona, Facebook: I.L.T.A.M.C.
- pârâul Valea Lungă Mică, primul afluent important pe dreapta al pârâului Valea Sărată. (*a nu se confunda cu Valea Lungă Mică, tributar pe stânga al Văii Florilor, în apropierea Haltei Ploscoş). în zona depresionară Valea Sărată-Durgău

- Harta de pe Google Maps  - publicata pe Google1
 46°36'45.9"N, 23°47'49.9"E


- 27 - Valea Sărată
- Informatii copiate de pe blogurile Florentis si Cu Pluta pe Aries
Publicat pe Google12,  foto. din zona,  Facebook I.L.T., A.M.C.

aşezat în valea pârâului Valea Sărată, în nordul Depresiunii Valea Sărată-Durgău.
Valea Sărată este compus în prezent trei nuclee de gospodării:
-  nucleul nordic, pe Valea Sărată, de la confluenţa cu Valea Crăciunului până la cea cu Valea Durgăului;
- nucleul sudic, pe Valea Durgăului, înainte de confluenţa cu Valea Sărată, la marginea pantelor estice ale Dealului Slăninii;
- nucleul estic, la sud de pârâul Valea Sărată, între confluenţele cu Valea Durgăului, respectiv Valea Porcilor.
Hotarul Valea Sărată este drenat de pârâul Valea Sărată şi sectoarele inferioare ale cursurilor unor afluenţi ai săi (Valea Lungă Mică, Valea Lungă, Valea Durgăului).

- Harta Google Maps - publicata pe Google1
   46°36'38.2"N, 23°48'37.4"E


2018.09.13
- Portile de Fier - info Facebook, I.L.T., Dana Deac
in copie info de pe Facebook: "...spre estul Văii Sărate din Turda, ca o vale strâmtă, aproape cu aspect de defileu, care străpunge aliniamentul de anticlinal, se află Dealul Porţile de Fier. Această formă de relief constituie altitudinea maximă a zonei, cu 429 m. Porţile de Fier deschid la nord hotarului Porteşti din extravilanul municipiului Turda care are la nord hotarul Şerpeşti (aparţinând comunei Ploscoş), spre est hotarul Cânepişti, spre sud hotarul Pichel, iar spre vest hotarul Crăciuneşti. Porţile de Fier şi Porteşti indică prezenţa în trecut pe acest amplasament a unor porţi de fier. Indirect, prin faptul că în perioada medievală, porţile de fier erau apanajul unor proprietăţi înstărite, se pare că în aceste locuri posibil să fi existat o reşedinţă nobiliară. Încă nu ştiu a cui. :) Pe acest amplasament s-au identificat, dealtfel, urme străvechi de locuire"Drumul presupus a fi  "69A"  -  Google4  duce la Hotar Valea Sarata si Hotar Pichel


- De pe Harta Primariei, 2020, foto pe Google1
- 1914 -  Harta Turda si hotare, sursa R.C. 

Imagini de alta data, strazi si hotare - Google1


GoogleMaps, StreetViev - locatiile dvs

Link pentru permiterea accesului

Sectii de votare, TurdaNews - sectia 11 - hotare
Turda - Strazi  - linkuriNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu