2011-01-24

Turda, Festivalul Toleranței și Promovării Incluziunii Sociale - 2021


Locatie - Parcul Central

   Festivalul Tolerantei si Promovarii Incluziunii Sociale - Google14 - A.M.C.  - 2019


1- Parc, publicat pe Google12, Facebook A.M.C

album pe Google12

2 - Dacii si Romanii, Google12, Facebook ,A.M.C

Album pe Google12

3 - Podoabe, album pe:  Google12,  Facebook A.M.C.

album pe Google12

4 - Expoziție de artă, pentru adulți și copii, imagini pe Google12

album pe Google12


De pe net:

Programul Festivalului, 2021 - Facebook, Primaria Turda

A doua zi a Festivalului Facebook 1, 2, - Matei Cristian 

Zi Medievala la Turda, in anul 2019 - Turda TV, Facebook

"Turda – 01-02-03 octombrie 2021 – organizat în cadrul Proiectului „Turda – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active” Festivalul Toleranței și Promovării Incluziunii Sociale este un eveniment pentru a conștientiza actorii instituționali locali și județeni, precum și membri comunității cu privire la importanța asigurării premiselor pentru incluziunea socială activă și nondiscriminarea în comunitate. Pe lângă spectacolele de reconstituire istorică, cele trei zile vor include și spectacole artistice, susținute de artiști si ansambluri folclorice, spectacole de teatru, expoziție de artă, ateliere de creație pentru adulți și copii, ateliere meșteșugărești, exerciții de informare și cunoaștere, aplicații pentru copii, ateliere culinare. Pe lângă aceste evenimente cultural-artistice, Festivalul integrează și mese rotunde și workshopuri cu profesioniști din domenii sociale, educaționale, antreprenoriale în care sunt supuse dezbaterilor teme relevante pentru dezvoltarea unei comunități incluzive."
- Spectacole inedite - Facebook, Matei Cristian
Informatii - Facebook, Matei Cristian, Video, Primaria Turda


Publicat pe: 1Google12,  2Google12, 3podoabeGoogle12,, 4Google12,  Facebook 1A.M.C., 2A.M.C.3A.M.C.  4A.M.C.
Evenimente - linkuri
Imagini - linkuri
Arta - linkuri
Istorie - linkuri


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu