2011-01-17

Turda - Str. Mihai Viteazu, nr.4c - Biserica Adventista de Ziua A Saptea "Speranta"

Biserica Adventista de Ziua a Saptea - inaugurata Sâmbătă, 10 Septembrie, 2011 în prezența secretarului Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, Ioan-Tătar Câmpean, a președintele si a trezorierului Conferinței Transilvania de Nord Asanache Romeo respectiv Ștefan Tomoioagă.

2012.06.20 - album pe Google4

2013.12.27
- Imagine din interior- Video pe Google 4:  1, 2


Biserici Adventiste de Ziua a Şaptea din Turda:
     - Biserica IMAHAZ, str.Axente Sever nr.38
     - Biserica SPERANŢA, str.Mihai Viteazu nr.4c
Foto: Ana-Maria Catalina
"...Biserica Adventistă se consideră o biserică creştină. Increderea în Isus, ca singur Domn şi Mântuitor, crucificat şi înviat, este fundamentul mărturisirii lor de credinţă. Aceasta îi conferă un caracter cristocentric, Isus Cristos fiind centrul vieţii şi activităţii credincioşilor.
In al doilea rând, este o biserică evanghelică. La baza convingerilor sale religioase se află Biblia, singura sursă normativă de credinţă şi dogmă.
Biserica aşteaptă revenirea grabnică a lui Isus Cristos. Acesta este liantul care uneşte membrii Bisericii Adventiste. Chiar numele bisericii exprimă această speranţă de revenire apropiate a lui Isus. Cuvântul „adventist“ derivă de la latinescul „advenio“ care înseamnă „venire“. A fi „adventist“ înseamnă a fi un aşteptător activ şi militant al apropiatei reveniri promise de Isus." - foto A.M.C. Informatii R.C. - Facebook, R.C. 2017

Imagini Google Maps, Street View, din anii: 2012, 2014

 Publicat pe Google4 - Facebook: I.L.T. -  A.M.C.

Str. Mihai Viteazu
Vezi Turda - Strazi
Vezi Turda - Oprisani
Turda - Biserici si cimitire

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu