2011-04-13

Turda - Piata Republicii, Nr.45


Info Centru Turistic Primaria Municipiului Turda

Imagini din anul 2022. Album pe Google 14, Google20, Google21, Facebook: -  A.M.C

album pe Google14, Google20, Google21


Album pe Google16 - Facebook: -  A.M.C

album pe Google16


Foto pe: Google5,  Facebook: I.L.T. -  A.M.C

2017.03.20 - album pe Google5 - inscriptie: - "Casa din P-ta Republicii, nr.45 construita cu etaj in a doua jumatate a sec. XIX in stil eclectic clasicizant, in 1897 era Casa de Consemnatiuni S.A. din Turda.- Primaria Turda. 2011"

   - Centrul de Informare Turistica al Municipiului Turda - sursa T.Stefanie, V.Visinescu - Ghid turistic, pag. 148, 149, 150, 151

-  Fost atelier foto Schmekal pana prin anii 70 - foto stampila din 1962 pe Google1

- T.Stefanie, V.Visinescu - Ghid Turistic - album cu pagini din volum - Picasa


2017.03.20
  - Imagine din curte - foto pe Google5


De pe net:

2007
- de pe net


 - imagine veche cu indicatii - sursa blog,  imaginivechi
 - Imagini foto colaj inainte si acum - sursa Facebook, R.C.

- Casa Taja (hotel, cu doua apartamente - sursa Facebook, Bogdan Iozon

-  Ghid Video Turistic 


Imagini Google Maps din anii: 20122014


Foto pe: Google5, Google16, Google14, Google20, Google21,  Facebook: I.L.T. -  A.M.C
Piata Republicii - linkuri
Vezi Turda - Piete

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu