2012-05-07

Turda - Calea Victoriei, B15 - spatiu verde
 -  Artar american ( Acer negundo Flamingo )  -  Picasa13  -  I.L.T. - A.M.C.

 -  Arbore Trompeta - (Catalpa bignonioides)  - Picasa13 - I.L.T. - A.M.C.


 - Corcodusi - (Prunus cerasifera)  - Picasa13 -   Youtube,  Primavara (BZN) -  I.L.T.-  A.M.C.


 - Corcodusi - (Prunus cerasifera)  - Picasa13 -   Youtube,  Primavara (BZN) -  I.L.T.-  A.M.C.


 - Curpen de pădure  (Clematis vitalba) -  Picasa13 -  I.L.T. -  A.M.C. - Curpen de gradina  (Clematis jackmanii) - Picasa13 - I L T. - A.M.C.  - Galbenele (Calendula officinalis)  -  Picasa13 - I.L.T. - A.M.C. - Gura leului (Antirrhinum)  -  Picasa13    -  I L.T. -  A.M.C. - Lemn câinesc (Ligustrum vulgare)  -  Picasa13 -  I.L.T. - A.M.C.
 - Limba Mării (Iberis) - Picasa13 -   I.L.T.  -  A.M.C. - Mar - (Malus) - Picasa13 -  I.L.T.  -  A.M.C. - Piersic -  Picasa13 - I.L.T. - A.M.C.  - Sânzăiană - (Cruciata laevipes)  -  Picasa13  - I.L.T . - A.M.C.


Bloc B15 - linkuri
Flori - informatii
Natura 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu