2012-05-07

Turda - Calea Victoriei Micro.3 - spatii verzi-  Calea Victoriei - linkuri


Albume foto publicate pe: 12Google, 29Google - Facebook:   I.L.T. , A.M.C

- albume pe 12Google, 29Google2017.02.10
 - Arțar, Paltin de munte - (Acer pseudoplatanus) - I.L.T.  -  A.M.C
2017.03.27
-  Arțar, Paltin de munte - (Acer pseudoplatanus)  - I.L.T.  -  A.M.C

 


 - Arțari, paltin de câmp  (Acer platanoides)  -  13Google, 17Google, -  I.L.T.  - A.M.C. - Pag.91,
2017.03.27
 - Artar american ( Acer negundo Flamingo )  -  I.L.T. - A.M.C.

2017.06.21
Caprifoi (Lonicera) - I.L.T.  -  A.M.C.
2017.05.05
Clonțul cocostârcului (Erodium cicutarium)   - I.L.T. - A.M.C.
2017.06.21
Corcodus (Prunus cerasifera) - Youtube,- 13Google, 17Google, 27Google -  I.L.T. -  A.M.C.2017.06.17
Crini   - I.L.T. -  A.M.C.
2017.05.05
Cununița, Floara miresei - (Spirea) -  I.L.T. -  A.M.C.
2017.06.03
Deutia (Deutzia scabra) - A.M.C.
2017.05.05
Glădița, plătica - (Gleditschia triacanthos)  - -  I.L.T. - A.M.C.2017.05.25
Măceș (Rosa canina)  -  I.L.T. -  A.M.C.

-  Trandafiri - (Rosa)   - I.L.T. - A.M.C.


2018.04.23
Pyracantha - 13Google, 14Google, 27Google - I.L.T.  video:A.M.C., A.M.C

2017.03.27
 - Ploaia de aur - Forsythia suspensa    - I.L.T.  - A.M.C. -

2017.05.17
Salcâm (Robinia pseudoacacia) -  I.L.T.  -  A.M.C.2017.05.17
Sânger Corn (Cornus sanguinea) -  13Google, 16Google,  17Google, -  I.L.T. - A.M.C - Pag.9912017.02.10
  -   Stejar, Gorun (Quercus....) -  13Google, 16Google,                                27Google -  I.L.T. -  A.M.C. - Pag.169

2017.05.05
Tătăneasă (Symphytum officinale)  -  I.L.T. - A.M.C
2017.06.17
Trandafiri  (Rosa)  3 -  2016I.L.T. - A.M.C. - 2017: I.L.T. - A.M.C.
2017.05.04
Urda vacii (Lepidium draba) -13Google, 27Google, -   I.L.T. - A.M.C. - Pag 1383
2017.03.27
 - Violete de Parma, viorele si toporasi   -  I.L.T. - A.M.C2017.05.17
Visin turcesc (Prunus mahaleb)  -13Google, 17Google, 27Google I.L.T. - A.M.C.

Din anul  2004 - nu mai exista 2017.06.17
-  Natura vie  - Youtube (play list) - I.L.T., -  A.M.C.
Salcâm (Robinia pseudoacacia) -  I.L.T.  -  A.M.C.

Imagini pe Google Maps, Street View in anii: 20122014

Publicat pe: 12Google, 29Google - Facebook:   I.L.T. , A.M.C

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu