2011-01-27

Turda - Circulatie - Reguli si nereguli


Din anul 2016-2019 -  foto pe:  Google1,  Facebook: I.L.T. - A.M.C. - 2018,2019 A.M.C.
album pe Google1
2017.06.24 - publicat pe I.L.T. -
2017.07.01 - publicat pe I.L.T.
2017.11.23 - publicat pe I.L.T. - A.M.C.
2018.04.05 - Vocea Pietonulu - I.L.T.Din anii 2013-2015 - Google1 -  I.L.T.A.M.C.
album pe Google1


Daca noi asa...urmasii nostri, cum?
Vezi: Turda - Imagini
Vezi: Turda- Strazi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu