2011-01-27

Turda - Circulatie - Reguli si nereguli


Imagini din anul 2021, publicate pe Google12, Facebook  A.M.C.

album pe Google12

Imagini vechi:

Din anul 2016-2020 -  foto pe:  Google1,  Facebook: I.L.T. - A.M.C. - 2018,2020 A.M.C.
Ai parcat ca un bou Facebook, foto 1
2020.01.31 - Calea Victoriei - Ai parcat ca un bou Facebook 
2017.06.24 - publicat pe I.L.T. -
2017.07.01 - publicat pe I.L.T.
2017.11.23 - publicat pe I.L.T. - A.M.C.
2018.04.05 - Vocea Pietonulu - I.L.T.

Din anul 2016-2020 -  foto pe:  Google1,  Facebook: I.L.T. - A.M.C. - 2018,2020 A.M.C.
Ai parcat ca un bou Facebook, foto 1

Din anii 2013-2015 - Google1 -  I.L.T.A.M.C.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu