2011-04-13

Turda - Piata Republicii, Nr.392017.03.20 - album pe Google5


 - inscriptie: - "Casa din piatra, cu 6 camere, datand dinainte de 1874, a fost reconstruita dupa 1917 cu etaj, 2 pravalii, 11 incaperi in stil eclectic, cu interventii si adaptari de la inceputul sec. XX (1902)"2018.02.03
- Firme

2020.06.26
- Vedere panorama
Nr.32 la 43 - Cladire datata din anul 1902 construita pe baza unor cladiri mai vechi. Initial era casa familiei Fussi mai tarziu aceasta a intrat in proprietatea familiei Opreanu - info. U.B.B.- pag.35 36

- Fosta librarie in stanga imaginii, fost restaurant Oprescu in dreapta imaginii

 - Imagini vechi ( foto1,1907 si  foto2, 1930) cu indicatii - sursa Imagini vechi, R.C.


 - imagine din perioada interbelica -  sursa: Imagini vechi, R.C.

 - Colaj, imagini foto. inainte si acum  - sursa Facebook. R.C
Imagini Google Maps - din anii : 2012. 2014

Foto pe: Google5:  Facebook. I.L.T. - A.M.C.
Piata Republicii - linkuri
Vezi Turda - Piete


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu